Od 12. 10. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Jak ploul strejda František

Jak ploul strejda František

Místo:
Podskalská celnice na Výtoni

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
45 – 50 minut

MŠ a 1. stupeň ZŠ
Malý Vašek (loutka) se chce stát vorařem jako jeho strýc František. Děti se spolu s ním za pomoci pohybových aktivit a loutkových vstupů naučí práci správného plavce: připravit dřevo na stavbu voru, svázat a vystrojit vor, použít k tomu správné nástroje. Složí také plavecké zkoušky a získají plavecký list. 
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět

2. stupeň ZŠ, a nižší gymnázia
Proč a kdy vznikla voroplavba? Proč a kdy zanikla? Co obnášela práce plavců a kdo se plavcem mohl stát? Odpovědi na tyto otázky budou děti hledat společně s lektorem za pomoci modelu voru, dobových fotografií a loutkových vstupů.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a příroda

SŠ a vyšší gymnázia
Program představuje voroplavbu jako nedílnou součást pražského pobřežního koloritu od středověku až do 20. století. Žáci získají představu o vývoji plaveckého řemesla a dopravy dřeva po vodě v souvislosti s historickými událostmi. Pozornost je věnována změnám na Vltavě způsobeným stavbou vltavské kaskády.  


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori6@muzeumprahy.cz
Cena: 20 Kč/ žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader