Muzeum hlavního města Prahy

Hradišťan & Jiří Pavlica

Hradišťan & Jiří Pavlica

Místo:
Zámecký areál Ctěnice, Jízdárna

Termín:
30. 8. 2015

Délka trvání:
začátek koncertu v 17,00 hod.

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební těleso s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z folklóru. Jiří Pavlica stojí v čele hudebního souboru Hradišťan od roku 1978. Původně folklorní kapela se vlivem jeho uměleckého vedení a dramaturgie proměnila v alternativní hudební seskupení, které obsáhne oblouk od lidové tradice až po oblast soudobé hudby. Žánrové stylovosti je však vždy nadřazeno sdělení, které je v hudbě zakódováno a předáváno.

Hudba Hradišťanu, spojující se samozřejmou bravurou různé hudební žánry a proudy, je tak právem považována za originální fenomén české kulturní scény.

Více informací na www.hradistan.cz


Informace pro návštěvníky

Předprodej vstupenek v síti Ticketpro: www.ticketpro.cz  a v pokladně zámku.
Zbylé vstupenky budou prodávány v den koncertu od 10.00 hod. v pokladně v zámku.

Overlay loader