Muzeum hlavního města Prahy

Holby a holbičky - lisované sklo Inwald

Holby a holbičky - lisované sklo Inwald

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
29. 7. 2019 – 4. 11. 2019

Další minivýstava ze série Předmět sezony představí pivní sklenice a miniaturní holbičky z lisovaného skla, vyrobené v někdejší sklárně Inwald na pražském Zlíchově.

Firma Inwald, založená roku 1862 Josefem Inwaldem, patřila v Čechách k největším sklářským podnikům druhé poloviny 19. století. Mezníkem ve vývoji firmy a současně význačným momentem v dějinách produkce skla v Praze se stal rok 1878, kdy J. Inwald, po zkušenostech s řízením několika rafinérií skla, založil v Praze na Zlíchově první sklárnu, která se zabývala provovýrobou skla i jeho následným zušlechťováním – broušením, rytím, malbou ad. Mezi stěžejní prodejní artikly zlíchovské sklárny patřila osvětlovací tělesa, lisované užitkové a upomínkové sklo i náročnější foukané duté sklo, které si získalo řadu ocenění na světových i rakouských výstavách. Po smrti Josefa Inwalda v roce 1906 se ujali vedení rozvětveného podniku jeho synové Rudolf a Oskar, kteří zlíchovskou sklárnu dovedli až na práh 30. let 20. století, kdy i v souvislosti se světovou hospodářskou krizí sklárna musela omezit svůj provoz až k úplnému ukončení chodu roku 1935.

 

Overlay loader