Muzeum hlavního města Prahy

Dějiny Prahy za školou

Každou středu se na tomto místě objeví materiály,
které vás provedou kouskem historie Prahy 
a připomenou exponáty Muzea hlavního města Prahy.

K materiálům připravujeme i soutěžní úkoly – pokud své odpovědi odešlete vždy do úterka do 20.00 na adresu lektori1@muzeumprahy.cz, máte šanci na odměnu. Každý týden budou 3 řešitelé odměnění malým dárkem, který bude připraven k vyzvednutí v hlavní budově MMP po obnovení provozu škol.  Výherce budeme pravidelně zveřejňovat na muzejním facebooku.

 

Střípek z dějin Prahy 4 – Svátek Kopí a Hřebu Páně, poutní odznak a Bratrstvo obruče s kladivem
 

Karel IV. založil svátek Kopí a Hřebu Páně, při němž byly na Velkém rynku (pak Dobytčí trh, dnes Karlovo náměstí) ukazovány lidem svátostiny (ostatky, relikvie) z říšského pokladu a osobního pokladu českého krále a římského císaře Karla. V letošním roce připadá svátek Kopí a Hřebu Páně na 24. dubna.

Tomuto svátku je věnována část expozice Praha Karla IV. – středověké město v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici a je zde také vystaven jediný dochovaný poutní odznak, který byl při této příležitosti prodáván.

1. Do expozice můžete alespoň na chvilku nahlédnout ve videu Dům U Prstenu.
2. Podívejte se na virtuální model postupu stavby Nového Města Pražského: Praha ve středověku – Výstavba Nového Města pražského ve 14. století.
3. Za panování Václava IV. vystavělo bratrstvo Obruče s kladivem na Dobytčím trhu Kapli Božího Těla a Krve. Původní dřevěná věž, z níž se při slavnosti ostatky ukazovaly lidu, byla přestavěna na kamennou. Podívejte se digitální model Kaple Božího Těla a ostatkové věže na Dobytčím trhu.
4. Přečtěte si článek o svátku Kopí a Hřebu Páně, který založil Karel IV. a o poutním odznaku, který byl k této příležitosti vyráběn a prodáván

Chcete s námi soutěžit?

V článku o slavnostech Kopí a Hřebu Páně jsou také fotografie. Na jedné z nich je zvětšený poutní odznak prodávaný při těchto slavnostech. To, co je na odznaku vyobrazeno, vypráví příběh, na který by se poutníkům měl vrýt do paměti.

Dokážete příběh znázorněný na odznaku po svém převyprávět?

Svoje příběhy pošlete do úterý 15. 4. 2020 na adresu: lektori1@muzeumprahy.cz. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a adresu bydliště.

Těšíme se!


Střípek z dějin Prahy 3 – Jak se v Praze žilo na počátku 20. století

Ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy je řada předmětů z počátku 20. století, které nám mohou ukázat, jaké věci člověka v minulosti obklopovaly a k čemu je využíval.

1.Podívejte se virtuální výstavu  Předměty Pražanů kolem roku 1900. Ukazuje interaktivní 3D modely sbírkových předmětů, které vznikly v rámci projektu Využití digitálních modelů pro národní infrastrukturu paměťových institucí (TL01000152) s finanční podporou TA ČR.
2. Podívejte se na pořad České televize Hledání ztraceného času – Filmy z Václaváku, díl 1, premiéra 6. 9. 2015. Jsou v něm nejstarší filmové záběry Václavského náměstí z roku 1912.
3. Pátrejte na stránkách  Stará Praha, po pohlednicích a fotografiích. Hledejte hlavně ty datované kolem roku 1900. Články na tyto stránky píše i odborná pracovnice našeho muzea PhDr. Kateřina Bečková.
4. Další fotografie Prahy na konci 19. a počátku 20. století najdete i na stránkách
Obrázkárna. Možná tu najdete něco, co se bude hodit ke splnění soutěžního úkolu.

Chcete s námi soutěžit? Napište seznam deseti věcí. Můžete si vybrat ze dvou možností:

a) Na seznamu bude 10 předmětů, které běžně lidé na počátku 20. století používali.
b) Na seznamu bude 10 předmětů, které lidé na počátku 20. století ještě neznali a používáme je dnes.

Svoje seznamy (s označnením, zda jde o seznam a) nebo b)) pošlete do úterý 7. 4. 2020 na adresu: lektori1@muzeumprahy.cz. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a adresu bydliště.

Těšíme se!


Střípek z dějin Prahy 2 – Kalendářní deska ze Staroměstského orloje

Na Staroměstském orloji je dnes kopie kalendářní desky. Originál namaloval Josefa Mánes a najdete ho ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy.

1.Podívejte se na krátké video o Staroměstském orloji se záběry na jeho kalendářní desku.
2. Podívejte se na krátký film Tajemství rozebraného orloje – o restaurování orloje zveřejněný 8. 6. 2018.

3. Poslechněte si část rozhlasového pořadu Toulky českou minulostí 824. o Josefu Mánesovi.
O jeho práci na kalendářní desce Staroměstského orloje se v záznamu mluví v čase 14:45-17:30 z nahrávky.
4. Pro zajímavost se můžete se podívat i na kratičké video
Pražský orloj – pohyb apoštolů zevnitř.


Chcete s námi soutěžit? Vyberte si jednu scénu z kalendářní desky Staroměstského orloje. Nakreslete komiks, který vychází z vybrané scény, má alespoň 3 políčka a odehrává se v době vzniku kalendářní desky.

Svoje komiksy pošlete do úterý 31. 3. 2020 na adresu: lektori1@muzeumprahy.cz. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a adresu bydliště.

Těšíme se!


 

Střípek z dějin Prahy 1 – Antonín Langweil a jeho model Prahy
 

1. Podívejte se na pořad ČT:D Sám v muzeu – Langweilův model Prahy.
2. V Blaženčině muzejním kvízu č.20 si můžete ověřit, kolik jste si toho z pořadu zapamatovali.
3. Poslechněte si rozhlasový pořad
Toulky českou minulostí, díl 897 na stránkách Českého rozhlasu Dvojka
4. A nakonec se podívejte na krátký film vyrobený naším muzeem


Chcete s námi soutěžit? Pak napište vlastní vyprávění o životě A. Langweila a jeho práci na modelu Prahy.
Můžete si vybrat z těchto možností:

a)  Vyprávění člověka, který se s A. Langweilem setkal na některé z výstav modelu ještě v době jeho života a vzpomíná na toto setkání.
b)  Reportáž do časopisu, který se věnuje dějinám Prahy.
c)  Vzpomínání samotného A. Langweila v době, kdy už je upoután na lůžko a nemůže v práci na modelu pokračovat.


Svoje dílka pošlete do úterý 24. 3. 2020 na adresu: lektori1@muzeumprahy.cz. Nezapoměňte uvést své jméno, věk a adresu bydliště.

Těšíme se, jak si počteme!

Overlay loader