Muzeum hlavního města Prahy

Cukr, káva, čokoláda

Cukr, káva, čokoláda

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
od 21. 9. 2014

Délka trvání:
60 minut

Vzdělávací oblasti:
Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Umění a kultura

Vhodné pro:
MŠ a I. stupeň ZŠ (maximálně 20 dětí)

Doprovodný lektorský program představí dětem onu výjimečnou cukrářskou kulturu 30. let 20. století, která má dodnes své specifické kouzlo. Během programu se žáci aktivní formou zapojí do výroby cukrářských pochutin v prvorepublikové cukrářské dílně a poznají význam „bílého zlata“ a s ním spojeného společenského, historického, botanického i zeměpisného kontextu. Zmíněna bude i historie perníků, čokolády i samotné kávy, která měla v cukrárně svou nezastupitelnou funkci. Na kávu se podíváme nejen jako na rostlinu či nápoj, ale zároveň také jako na významnou zámořskou komoditu. Prostřednictvím skupinové i individuální činnosti dosáhnou děti odpovědí na otázky, které budou kladeny v průběhu výkladu a v průběhu ukázek autentických exponátů. Edukační program podporuje výtvarnou fantazii dětí i manuální zručnost při tvorbě cukrovinek. 


Objednávejte se, prosím, předem na tel.: 601 555 079 nebo na e-mailu dolezelova@muzeumprahy.cz, a to nejméně 3 dny dopředu.  

cena: 30,- Kč/žáka od 6 let věku včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma

Připravily a vedou: Radka Oudová, Eliška Doleželová

Během programu je možné fotografovat.

 

 

Overlay loader