Muzeum hlavního města Prahy

Archiv nálezových zpráv Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy

V archivu nálezových zpráv Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy jsou uloženy veškeré nálezové zprávy z archeologických výzkumů a záznamy o jednotlivých nálezech. Péče o něj byla v průběhu let značně proměnlivá. Archiv založil Bohumil Soudský v padesátých letech 20. století, který také vytvořil jeho první evidenci. Po jeho odchodu z muzea v únoru 1957 nastalo ve správě archivu téměř dvacetileté bezvládí, během něhož přibylo pouhých pět nálezových zpráv.

Teprve v roce 1976 byla péče o archiv obnovena, evidování nových nálezových zpráv pokračovalo s postupně klesající důsledností až do roku 1980 a krátce ještě v letech 1984–85. Poté nastalo opět zhruba dvacetileté bezvládí (např. v letech 1986–99 se archiv nerozrostl o žádnou položku), jež bylo nakrátko přerušeno pouze v letech 2000–01. Teprve od roku 2006 je archiv průběžně doplňován o nové přírůstky, zároveň byla vytvořena databáze v programu Microsoft Office Access, do níž byla veškerá evidence přenesena.

V roce 2008 byl archiv podrobně zrevidován a doplněn o všechny dosud neevidované nálezové zprávy. V současné době obsahuje již téměř 2 000 nálezových zpráv, z nichž více než 880 záznamů tvoří údaje o nálezech ze sbírky Josefa Antonína Jíry, jež byly vypsány z jeho deníků a inventářů podle jednotlivých lokalit, a více než 200 položek představují opisy z inventářů archeologické sbírky Národního muzea.

Způsob citace nálezových zpráv v odborných publikacích by měl mít tuto podobu: archiv nálezových zpráv Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy (ve zkratce: archiv NZ OAS MMP), číslo jednací (ve zkratce: čj.) xy.

Související fotografie

Více
Overlay loader