Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia 9/1988

Archaeologica Pragensia 9/1988


JOSEF HAVEL – JAN RULF
Neolitické osídlení v Praze 6 – Liboci
Die neolithische Besiedlung in Prag 6 – Liboc
  
LADISLAV HÁJEK – VÁCLAV MOUCHA
Nálezy ze Zámků u Bohnic v Národním muzeu v Praze, IV
Die Funde aus der Lage „Zámka“ bei Bohnice im Nationalmuseum in Prag, IV. Teil
  
MARIE FRIDRICHOVÁ
Bylanské sídliště v Praze 8 – Kobylisích
Eine Bylaner Siedlung in Prag 8 – Kobylisy
  
ZDENĚK DRAGOUN
Záchranný výzkum v ulici Na Příkopě v Praze
Eine Rettungsgrabung in der Straße Na Příkopě in Prag
  
ZDENĚK DRAGOUN
K vývoji jednoho staroměstského bloku
Zur Entwicklung eines altstädtischen Häuserblocks

JULIE RICHTEROVÁ
Pozdně gotické kachle z Novoměstské radnice v Praze
Spätgotische Ofenkacheln aus dem Rathaus der Prager Neustadt
  
ZDENĚK DOHNAL
Rostlinné makrozbytky z Lobkovického paláce na Pražském hradě
  
LECH LECIEJEWICZ
Średniowieczne miasta polskie i archeologiczne metody ich badania
Středověká polská města a archeologické metody jejich výzkumu
Die mittelalterlichen Städte Polens und archäologische Forschungsmethode
  
MARTA MŁYNARSKA-KALETYNOWA
Wczesne lokacje znaczniejszych miast polskich w pierwszej połowie XIII w. a działalność władców
Časné lokace polských měst v 1. polovině 13. století a činnost panovníků
Die frühen polnischen Stadtlokationen in der 1. Hälfte des 13. Jh. und die Herrscheraktivität

  
JOSEF HAVEL – JAN KOVÁŘÍK
Přehled výzkumů archeologického oddělení MMP v letech 1986–1987     
  
VÁCLAV MOUCHA
Ladislav Hájek (10. 2. 1909 – 6. 10. 1987)

Overlay loader