Muzeum hlavního města Prahy

Archaeologica Pragensia 17/2005

Archaeologica Pragensia 17/2005


Slovo editorů
  
JAN KLÁPŠTĚ – ZDENĚK SMETÁNKA
Dny a roky v archeologii. K životnímu jubileu Julie Richterové
  
Bibliografie PhDr. Julie RIchterové
  
IVANA BOHÁČOVÁ – ZDENĚK DRAGOUN
Miroslav Richter pětasedmdesátiletý
  
MICHAL BUREŠ – JAN TUREK
Záchranný archeologický výzkum lokality zničené stavbou v areálu čp. 16 v Praze 6 – Vokovicích
Rescue excavation of the destroyed site at the Farm-yard No. 16 in Prague 6 – Vokovice
  

PAVEL KUBÁLEK
Antropologický rozbor hrobu kultury zvoncovitých pohárů z Prahy 6 – Vokovic
The anthropological analysis of a Bell Beaker Culture grave from Prague 6 – Vokovice

JAN TUREK
Polotovar šňůrového sekeromlatu ze štítarského sídliště v Praze-Řeporyjích
Roughout of a Corded Ware battle-axe from the Late Bronze Age (Štítary Culture) settlement at Prague-Řeporyje   

JAN TUREK
Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů v Praze. I. Hloubětín, Kobylisy, Prosek, Vysočany a Záběhlice
Cemeteries of the Bell Beaker Period in Prague. I. Hloubětín, Kobylisy, Prosek, Vysočany & Záběhlice
  

LUBOR SMEJTEK
Nálezy středobronzové mohylové kultury z Prahy 6 – Ruzyně
Middle Bronze Age Tumulus Culture finds from Prague 6 – Ruzyně
  

MICHAL KOSTKA – MICHAL LUTOVSKÝ
K raně středověkému osídlení Kobylis
On the Early Medieval settlement of Kobylisy
 
 
JARMILA ČIHÁKOVÁ
Mostecká – Josefská ul. (dřevěná cesta), Praha 1 – Malá Strana. Úvod k paleobotanické analýze
Mostecká & Josefská street (wooden causeway), Prague 1 – Malá Strana. Introduction to the palaeobotanical analysis
 
 
VĚRA ČULÍKOVÁ
Rostlinné makrozbytky z raně středověké lokality Mostecká – Josefská ul. (dřevěná cesta), Praha 1 – Malá Strana
Plant macroremains from the Early Medieval site at Mostecká & Josefská street (wooden causeway), Prague 1 – Malá Strana
 
 
JAN HAVRDA
Pravěké a raně středověké osídlení v dolní části Břetislavovy ulice na Malé Straně
Prehistoric and Early Medieval settlement in the lower part of Břetislavova street in the Malá Strana
 
 
IVO ŠTEFAN – LADISLAV VARADZIN
Archeologický výzkum čp. 973/VI na Vyšehradě v roce 2003
Archaeological excavations at Vyšehrad No. 973/VI in 2003
  

JULIE RICHTEROVÁ
K výrobním dokladům raného až vrcholného středověku v Ungeltu, čp. 636
Evidence of production from the Early to High Middle Ages at Ungelt No. 636
 
 
PETR JUŘINA A KOL.
Předběžná zpráva o výsledcích plošného archeologického výzkumu v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v letech 2003–2006
Preliminary report on the results of the 2003–06 open-area archaeological excavations in the area of the former George of Poděbrady barracks on náměstí Republiky

Overlay loader