Muzeum hlavního města Prahy

Klub přátel muzea

Program pro členy Klubu přátel muzea na rok 2017

LEDEN
NOVOROČNÍ VYCHÁZKA 7. 1. 2017 - více info v odkazu ZDE

Přednáška k výstavě Ať žije Hurvínek!, otevřené k 90. narozeninám Hurvínka
Datum a čas prohlídky bude členům KPM včas oznámen a zveřejněn na webových stránkách muzea a na nástěnce akcí na Hlavní budově muzea. 

BŘEZEN
Rothmayerova vila / komentovaná prohlídka objektu ve správě Muzea hlavního města Prahy
duben

Datum a čas prohlídky bude členům KPM včas oznámen a zveřejněn na webových stránkách muzea a na nástěnce akcí na HB

KVĚTEN
Návštěva odborného pracoviště a depozitárního prostoru ve Stodůlkách

Datum a čas prohlídky bude členům KPM včas oznámen a zveřejněn na webových stránkách muzea a na nástěnce akcí na HB

ČERVEN
Tradiční  setkání v Dendrologické zahradě v Průhonicích

Sraz před vchodem do zahrady
Vycházku vede: Zdeněk Kiesenbauer, Dendrologická zahrada v Průhonicích

ŘÍJEN
Výroční setkání s vedením Muzea hlavního města Prahy

Součástí setkání je představení zrestaurovaného předmětu z příspěvků  přátel muzea
Prezentaci vede: Ing. Jindřiška Drozenová, Muzeum hlavního města Prahy

PROSINEC
Adventní dílny

Společně se naučíme některou již polozapomenutou řemeslnou techniku a každý si zhotoví drobný dárek pod vedením zkušené lektorky. 

Společenské setkání v Müllerově vile pro partnery muzea a mecenáše z řad Klubu přátel muzea
Datum a čas setkání bude uvedený na pozvánkách (prosinec 2015)
Informace k akcím na tel.: +420 224 815 850, +420 724 518 255 nebo na mailu: suska@muzeumprahy.cz


Informace pro návštěvníky

Informace k akcím na telefonu: +420 224 815 850, +420 724 518 255 nebo na mailu: suska@muzeumprahy.cz

Program bude v průběhu roku aktualizován a doplňován. Sledujte, prosím, průběžně naše stránky www.muzeumprahy.cz a nástěnku akcí Klubu v HB muzea.

Pokud při doplňujících akcích KPM bude při vstupu do některých objektů požadováno vstupné, zaplatí členové KPM symbolický poplatek (většinou 10–20 Kč), na tuto skutečnost budou členové KPM upozorněni při oznámení akce.

Pro členy KPM jsou přístupné za stejných podmínek i akce z. s. Klubu přátel rozhleden.

 

Overlay loader