Muzeum hlavního města Prahy

Studijní a dokumentační centrum Müllerovy vily

Adresa: 
Nad Hradním vodojemem 14
162 00 Praha 6 – Střešovice

Kontakt:
e-mail: vila.muller@muzeumprahy.cz
e-mail: vila.studium@muzeumprahy.cz
tel.: +420 233 323 957 


V rámci objektu Müllerovy vily funguje Studijní a dokumentační centrum Adolfa Loose pro odbornou veřejnost. Toto centrum vedené kurátorkou objektu se soustřeďuje na zajištění vývoje odborné činnosti v rámci vily jako centra moderní architektury a sbírky dokumentů k dílu Adolfa Loose.

Studijní a dokumentační centrum se zaměřuje především na: 

  • Sbírkotvorná a dokumentační činnost vztahující se k Müllerově vile a díle architekta Adolfa Loose.
  • Badatelské služby včetně posudků, rešerší a poradenské a metodologické činnosti týkající se spravovaných sbírek.
  • Odborná a vědecko-výzkumná činnost Odborně zpracovává tématiku historie Müllerovy vily a díla A. Loose v kontextu dějin moderní architektury a výsledky své práce prezentuje formou výstav a publikací v rámci muzejních, případně externích publikačních a vědeckých projektů.
  • Lektorská a přednášková činnost Podílí se na přípravě a realizaci přednáškových cyklů, jednotlivých přednášek, besed a dalších akcí, organizovaných v rámci muzejních programů pro veřejnost.
  • Prezentace spravovaných sbírek.

Ve spolupráci s oddělením prezentace muzea koncipuje propagační program Müllerovy vily. Komunikuje s tiskem a ostatními médii v oblasti prezentace a propagace Müllerovy vily, ve spolupráci s odd. prezentace muzea zpracovává tiskové zprávy.

Na www stránkách poskytuje aktuální informace o Müllerově vile. Podle plánu expoziční a výstavní činnosti muzea samostatně odborně připravuje autorské podklady pro realizaci expozic a výstav v muzeu. Odborně připravuje autorské podklady pro realizaci výstav v české republice i zahraničí. V médiích prezentuje výsledky své odborné činnosti ve vztahu ke sbírkám.


Všeobecné informace pro badatele ke stažení

Badatelské služby>
Sazebník poplatků>
Čestné prohlášení>

Overlay loader