Muzeum hlavního města Prahy

Knihovna

Adresa:
Pod viaduktem 2595
155 00  Praha 5

Kontakt:
Bc. Gabriela Třetinová
tel.: +420 251 106 543
e-mail: knihovna@muzeumprahy.cz

Návštěvní doba:
dle domluvy


Knihovna Muzea hlavního města Prahy shromažďuje a uchovává knižní fondy tematicky zaměřené na historii Prahy. V současnosti má něco přes 20 000 svazků a je veřejně přístupná.

Potřebám badatelů slouží jmenný a předmětový katalog. Své tituly zapůjčuje výhradně k prezenčnímu studiu ve studovně.


Informace pro návštěvníky

Objekt nemá bezbariérový přístup.

Overlay loader