Muzeum hlavního města Prahy

Vítejte ve středověkém domě - dětská herna

Vítejte ve středověkém domě - dětská herna

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
od 1. 1. 2015

Délka trvání:
bez omezení, denně mimo pondělí od 9 do 18 hod.

Vhodné pro:
pro rodiny s dětmi, MŠ i ZŠ

Dětská herna nazvaná Vítejte ve středověkém domě je prostor, který slouží především dětským návštěvníkům.
Herna je zpřístupněna v otevírací době muzea, denně mimo pondělí od 9 do 18 hod.


Prostor je koncipován jako náznakový interiér pražského středověkého, tedy gotického domu z období 14.–15. století. Děti zde najdou jeho hlavní součásti: síň, světnici, kuchyni i komoru a nechybí ani prevet neboli středověký záchod.

Jednotlivé části tvoří hrací zóny, ve kterých se nabízejí různé aktivity volně spjaté s prostředím domu i životem obyvatel středověkého města. Děti si tu mohou všechno osahat a vyzkoušet a zároveň se při plnění hravě koncipovaných úkolů dozvědí mnoho zajímavostí o životě středověkého člověka.

V dopoledních hodinách se tu odehrávají specializované programy pro předem objednané skupiny dětí ze základních a mateřských škol, v ostatním čase bude herna přístupná individuálním návštěvám, především rodinám s dětmi.


V době konání programů je vstup pro veřejnost omezen.

 

Overlay loader