Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Listopad 1989 v pražských ulicích

Listopad 1989 v pražských ulicích

Místo:
Mimo objekty muzea, muzejní lektor přijede do školy

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 - 70 minut

12 – 15 let, 2. stupeň ZŠ, nižší gymnázia
V prostoru výstavy se žáci seznámí s událostmi vedoucími k obnovení demokratického režimu v Československu, samostatně i ve skupinách budou pracovat s dobovými prameny (s fotografiemi, letáky a plakáty), zakusí atmosféru tehdejší doby, zmapují historické okamžiky den po dni a zaujmou k nim vlastní postoj.
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia
Žáci se při skupinové práci ve výstavě seznámí s listopadovými událostmi, které vedly k obnovení demokratického režimu v Československu, budou interpretovat dobové prameny (fotografie, letáky a plakáty), zakusí atmosféru tehdejší doby, zmapují historické okamžiky den po dni, zařadí je do evropského kontextu a zaujmou k nim vlastní postoj.
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

(------LINKA------)

Informace pro pedagogy

Kontaktní e-mail: lektori4@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 žáků). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.
Na program se objednávejte minimálně týden předem prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

 

 

 

 

 

 

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader