Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Praha v pravěku

Praha v pravěku

Místo:
Mimo objekty muzea, muzejní lektor přijede do školy

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 minut

5 – 11 let MŠ, 1. stupeň ZŠ, (zejména 3. – 5. třída)
Program seznámí žáky se základními informacemi o pravěku. V rozhovoru nad exponáty lektor nabídne také haptické ukázky pravěkých předmětů.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět – Lidé a čas.

12 – 15 let, 2. stupeň ZŠ, nižší gymnázia
Program představí žákům hlavní období dějin pravěku a převažující způsoby života člověka. Žáci vedou dialog s lektorem, pracují s haptickými ukázkami pravěkých předmětů a s pracovním listem.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost. Zasahuje i do oblastí Člověk a svět práce, Umění a kultura.

od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia
Program seznámí žáky s počátky archeologie Prahy, periodizací pravěku a převažujícím způsobem života v jednotlivých obdobích s přihlédnutím k archeologickým nálezům. Žáci pracují s haptickými ukázkami a pracovními listy, pokoušejí se interpretovat archeologické prameny.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura


Informace pro pedagogy

Kontaktní e-maillektori4@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader