Muzeum hlavního města Prahy

Pražské hravé Velikonoce

Pražské hravé Velikonoce

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
10. 3. 2020 – 8. 4. 2020

Velikonoce našich prababiček
Věkové určení: 5 - 10 let
Délka trvání: 60 - 90 minut (s dílnou)
Pouze 11.3.,12.3.,13.3.,18.3.,19.3.,20.3.,24.3.,25.3.,26.3.,27.3.,31.3.,2.4.,3.4.,7.4. a 8.4.
Hrajeme si s lidovými obyčeji velikonočního období, připomínáme si život dětí v minulosti.
Program může být na přání pedagoga zakončený rukodělnou dílnou.

Velikonoční dílny
Věkové určení: 5 - 10; 10 - 15 let
Délka trvání: 90 minut
Pouze 11.3.,18.3.,1.4. a 3.4.
Zdobíme kraslice voskem, drátováním, plstíme, zdobíme perníčky, dle požadavků učitele.

Jak se slaví Velikonoce
Věkové určení: 11 - 15; 15 - 19 let
Délka trvání programu: 60 minut
Pouze 17.3.,19.3.,24.3.,26.3.,31.3.,2.4. a 7.4.
Lektor provede žáky obdobím Velikonoc od Popeleční středy po Velikonoční pondělí a seznámí je s pohanskými i křesťanskými kořeny těchto svátků. Žáci jsou aktivně zapojeni do programu.

(------LINKA------)

Informace pro pedagogy
Cena: 50 Kč na žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny dětí (max.30 žáků). Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím emailu: lektori2@muzeumprahy.cz

Overlay loader