Muzeum hlavního města Prahy

Volná místa

Volná místa

Níže naleznete seznam aktivních výběrových řízení v Muzeu hlavního města Prahy. Kontakt na personální oddělení: Bc. Martina Baláková, DiS., tel.: +420 221 012 929, e-mail: balakova@muzeumprahy.cz

Administrátor projektu

Muzeum hlavního města Prahy (MMP) hledá do svých řad kolegu/kolegyni pro administraci výzkumného projektu financovaného z EU fondů, z programu OP VVV.

 

VÁŠ PROFIL:

 • vzdělání SŠ/VŠ
 • prokazatelná zkušenost s administrací projektů z EU fondů, nejlépe z programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
 • prokazatelná zkušenost s řízením projektového rozpočtu

 

CO BUDETE DĚLAT:

 • příprava metodických pokynů a postupů pro zdárnou administraci a realizaci projektu
 • komunikace s partnery projektu (organizační a finanční)
 • komunikace s poskytovatelem dotace
 • kompletní příprava podkladů a jejich zpracování pro pravidelné zprávy o realizaci projektu směrem k poskytovateli dotace v rámci naší organizace, zajištění včasného dodání podkladů od partnerských organizací
 • zpracování průběžných zpráv o realizaci projektu v určených termínech
 • sledování plnění harmonogramu projektu a plnění indikátorů projektu
 • sledování čerpání rozpočtu, administrace změn v rozpočtu, spolupráce s účetním oddělením
 • organizace projektových porad, vedení zápisů, úkolů a jejich plnění ve spolupráci s metodickým vedoucím projektu
 • příprava, distribuce, archivace veškeré dokumentace, která se týká projektu
 • spolupráce s dalšími pracovníky/cemi projektu v rámci MMP

 

CO NABÍZÍME:

 • úvazek 0,6
 • pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání projektu do 8/2022
 • 5 týdnů dovolené
 • stravenky v hodnotě 100Kč/odpracovaný den
 • pozice předpokládá výkon práce v několika lokalitách MMP v rámci Prahy
 • pro tuto pozici neumožňujeme práci na dálku
 • pozice není vhodná pro osoby se sníženou mobilitou (místa výkonu práce nejsou bezbariérová – jedná se o historické, památkově chráněné objekty)

V případě zájmu se budeme těšit na Váš životopis do 27. 3. 2020.

Ochrana osobních údajů

Přehled účelů zpracování osobních údajů - Příloha č. 2 směrnice ředitelky č. 1/2010
dokument ke stažení ve formátu pdf>

Overlay loader