Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Řemesla v pořádku

Řemesla v pořádku

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
od 22. 4. 2014

Délka trvání:
60 minut, přesný termín dle dohody

Vzdělávací oblasti:
Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Člověk a příroda, Umění a kultura

Vhodné pro:
skupiny nad 10 osob (maximálně 25)

Komentovaná prohlídka expozice Řemesla v pořádku seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování v sociokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku po současnost.

Procházka expozicí je vedena standardní, interaktivní formou a je koncipována na 60 minut.

Lektorka představí významné historické fenomény – řemesla, řemeslníky, cechy, a seznámí tak návštěvníky poutavým způsobem s počátky cechů a se životem v cechu, se systémem fungování cechovních organizací, funkcí a nejtypičtějšími atributy těchto profesních sdružení.

Lektorka neopomene zmínit ani situaci po roce 1859, kdy byly cechy oficiálně zrušeny. V rámci prezentace současnosti zmíní organizace a profese, které jsou u nás v současné době nejaktivnější, a také ty, které vznikaly až po roce 1989.

 

Informace pro návštěvníky

Cena: 60 Kč, pro držitele průkazu ZTP, ZTP+P vstup volný.
Program připravila a vede: Mgr. Radka Šamanová
Program je vhodný pro školní a zájmové skupiny nad 10 osob (max. 24)
Kontakt: edukacectenice@muzeumprahy.cz, +420 286 001 362 

Z vernisáže

Více

Fotogalerie

Více
Overlay loader