Muzeum hlavního města Prahy

Středověká Praha

Středověká Praha

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 minut

1. stupeň základních škol
Program představí život měšťanů ve středověké Praze (bydlení, řemesla). Základem je dialog s žáky o vybraných sbírkových předmětech v expozici a práce s haptickými pomůckami.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět

2. stupeň základních škol a nižší gymnázia
Program na vybraných předmětech v expozici představí život měšťanů ve středověké Praze (bydlení, řemesla, románský a gotický styl). Formou hry se žáci naučí skladbu městské společnosti v polovině 14. století a při samostatné práci s předměty se seznámí s některými řemesly a cechy.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura

střední školy a vyšší gymnázia
Program představí život měšťanů ve středověké Praze (bydlení, řemesla, románský a gotický sloh). Připomenou si skladbu městské společnosti v polovině 14. století a při práci ve skupinách se seznámí s pojetím expozice a se způsoby prezentace sbírkových předmětů. Některé z předmětů se pokusí interpretovat.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura, Dějepis
 


Informace pro pedagogy

Program je možný po předchozí dohodě s lektorem upravit – například rozdat pracovní listy místo diskuze a haptické části. Vaše požadavky specifikujte do poznámky v rezervačním formuláři.

Program vede: Mgr. Barbora Zdrálková, e-mail: zdralkova@muzeumprahy.cz 
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader