Muzeum hlavního města Prahy

Božena Horneková/Rothmayerová a Alice Masaryková. Svěřenkyně a mentor (1926–1939)

Božena Horneková/Rothmayerová a Alice Masaryková. Svěřenkyně a mentor (1926–1939)

Místo:
Architektonický trojúhelník, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
26. 11. 2018

Délka trvání:
od 17:00

Doprovodná přednáška k výstavě o spolupráci textilní výtvarnice Boženy Hornekové/Rothmayerové a dcery prezidenta republiky Alice Masarykové. Autorka výstavy Mgr. Maria Szadkowska na přednášce představí vztahy mezi těmito dvěma osobnostmi ženské kultury 20. a 30. let 20. století.

Za nejzásadnější etapu jejich spolupráce lze považovat vznik stylu tzv. Moderní ženy, který byl ve formě modelového systému oblečení prezentován Boženou Hornekovou/Rothmayerovou na výstavě „Civilizovaná Žena“ na přelomu let 1929 a 1930 v Brně.

Ve zmíněném období Alice Masaryková objevila v Boženě Hornekové/Rothmayerové veliký potenciál potřebný pro budování moderní demokratické podoby Pražského hradu ve stylu, v němž považovala za zásadní spojení tradice s moderním myšlením. Božena Horneková/Rothmayerová takto získala šanci podílet se na dotváření interiérů hradu textilními prvky, včetně garderoby pro samotnou Alici Masarykovou. Dále prováděla zakázky pro interiéry v Lánech a dalších prezidentských sídlech v Topolčiankách a v Bystričce, kde pod taktovkou Alice Masarykové spolupracovala s mnoha osobnostmi tehdejší československé umělecké scény. 

Přednášející:Mgr. Maria Szadkowska

(------LINKA------)

Informace pro návštěvníky
Cena: 60 Kč
Nutná rezervace z důvodu omezené kapacity sálu.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader