Muzeum hlavního města Prahy

Český filmový plakát 1931 – 1948

Český filmový plakát 1931 – 1948

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
do 18. 3. 2018

Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

2. stupeň ZŠ a nižší gymnázia
V rozhovoru s lektorem ve výstavě a při interpretaci kopií filmových plakátů žáci ve skupinách získají informace o filmovém plakátu v letech 1931-1948 na pozadí kontextu filmové tvorby 30. a 40. let dvacátého století. Za pomoci novinových úryvků a filmových ukázek si připomenou významné herecké osobnosti a vytvoří návrh vlastního filmového plakátu.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost

střední školy a vyšší gymnázia
V rozhovoru s lektorem a pomocí interpretace kopií filmových plakátů žáci ve skupinách porovnají funkci filmového plakátu v letech 1931-1948 a dnes. S oporou o dobové novinové články porovnají také osudy vybraných herců a hereček v 30. a 40. letech dvacátého století a zařadí je do kontextu dnešního světa.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Program vede: Mgr. Luboš Kubíček, email: kubicek@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč na žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 žáků). Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader