Muzeum hlavního města Prahy

První křik, první pláč

První křik, první pláč

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
objednávejte emailem do 19. 10. 2017

Věkové určení:
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
60 minut

Žáci se prostřednictvím porodní báby Ludmily Kapalínové (1780-1860) seznámí s dobou, kdy báby postupně získávaly systematické vzdělání a zároveň už končilo jejich asistování při porodech (v souvislosti s počátky porodnictví a novými objevy v medicíně).

Program sleduje proměnu vztahu státu k péči o ženy při porodu a jeho vliv na tradice spjaté s těhotenstvím, porodem i narozením.  

Vzdělávací oblast: Společenskovědní základ, Člověk a společnost

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Program vede: Mgr. Barbora Zdrálková, e-mail: zdralkova@muzeumprahy.cz 
Cena: 50 Kč/žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je možné fotografovat.

Overlay loader