Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Plnou parou vpřed!

Plnou parou vpřed!

Místo:
Podskalská celnice na Výtoni

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
45–50 minut

MŠ a 1. stupeň ZŠ (1.-5.tř.)
Program osvětlí žákům princip fungování parníku a význam paroplavby v době jejího největšího rozkvětu. V komunikaci s lektorem a prostřednictvím her a tvořivé činnosti poznají žáci také složení posádky parníku.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

2. stupeň ZŠ a nižší gymnázia
Náplní programu je vývoj a význam paroplavby na českých řekách, detailní pohled na nejznámější české parníky, jejich konstruktéry a osobnosti s paroplavbou spojené. Žáci získávají přehled o tématu také prostřednictvím zábavných úkolů a činností.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a příroda

střední školy a vyšší gymnázia
Program nabízí pohled na paroplavbu jako na nezbytnou a praktickou součást života společnosti na přelomu 19. a 20. století. Zaměří se na rozvoj i úpadek paroplavby v souvislosti s hospodářským a politickým vývojem země.
Vzdělávací oblasti:  Člověk a společnost (Dějepis), Člověk a příroda (Fyzika)

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori6@muzeumprahy.cz
Cena: 20 Kč na žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 žáků). Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader