Muzeum hlavního města Prahy

Historie hasičství a požárů v Praze

Historie hasičství a požárů v Praze

Místo:
Novomlýnská vodárenská věž

Termín:
od 25. 4. 2017

Zaměření:
Multimediálně pojatá expozice představuje téma požáru jako součást dějin města.

Expozice představí nebezpečí požárů pro Prahu v dobách před řadou staletí i v časech jen nedávno minulých, stejně  jako způsoby, kterými se obyvatelé metropole bránili proti ničivému živlu, jak se vyvíjely technické možnosti i institucionální zakotvení hašení požárů.

Podoba a členění  expozice vychází ze stavebních dispozic Novomlýnské vodárenské věže. Expozice bude založena na využití digitálních reprodukcí vyobrazení Prahy, významných pražských požárů i pražských hasičů  a jejich výstroje a výzbroje. Reprodukce jsou ze sbírek Muzea hlavního města Prahy a fotoarchivu Záchranného hasičské sboru hl. m. Prahy.

Pojetí expozice maximálně využívá možnosti multimediálních prvků. Vedle konkrétních zachycení tématiky ohně a boje s ním pomocí promítaných obrazů, grafických listů, fotografií či dobových učebnic pro hasiče a požárních řádů bude návštěvníkovi nabídnuta možnost zažít hrozivou situaci při rozsáhlých požárech středověké nebo raně novověké Prahy. Pomocí smyslových iluzí bude vytvořen dojem ohrožení Pražanů při požárech, které zachvátily celé čtvrti.

Fotogalerie

Více
Overlay loader