Muzeum hlavního města Prahy

Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy

Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy

Místo:
Dům U Zlatého prstenu

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15. let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

1. stupeň základních škol (3.–5. třída)

Program představí dominanty expozice, růst Prahy za Karla IV. a její proměnu v rezidenční sídlo. V rámci programu budou děti pracovat ve skupinách a v dialogu s lektorem.
Vzhledem k náročnosti prohlídky není program v expozici určen pro MŠ a 1. – 2. třídu ZŠ.  
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět
 

2. stupeň základních škol (6.–9. třída) a nižší gymnázia
Program přiblíží nejdůležitější části expozice s důrazem na proměny Prahy za Karla IV., úlohu křesťanství v životě člověka a v záměrech Karla IV. Žáci pracují ve skupinách s vystavenými sbírkovými předměty.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura
 

střední školy a vyšší gymnázia
Lektor se kromě expozice zaměří také na politické, společenské a náboženské pozadí vzniku karlovských staveb. Žáci pracují i ve skupinách a interpretují vystavené sbírkové předměty.
Vzdělávací oblasti: Dějepis, Umění a kultura, Člověk a společnost


Informace pro pedagogy

Program vede: Mgr. Barbora Zdrálková, e-mail: zdralkova@muzeumprahy.cz 
Cena: 50 Kč/žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader