Muzeum hlavního města Prahy

Ctěnické drátování

Ctěnické drátování

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
16. 9. 2017

Délka trvání:
od 10 do 16 hod

Doprovodný program:
Workshopy

Čtvrtý ročník ctěnického setkání Cechu českomoravských uměleckých dráteníků jako jediné dobrovolné profesní organizace v oboru drátenictví. Jedná se o jedinečnou příležitost se v prostředí Zámeckého areálu Ctěnice seznámit s tradiční českou rukodělnou výrobou a folklórem. 

Návštěvníci se seznámí s historií a současností drátenictví jak ve světě, tak v českých zemích a s využitím této techniky v současnosti. Akce je doplněna tvůrčí dílnou s možností vyzkoušet si různé techniky drátování.

(------LINKA------)


Informace pro návštěvníky

Akce se koná v objektu Kočárovny.

Vstup zdarma.

Overlay loader