Muzeum hlavního města Prahy

Pražské biografy – Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů

Název: Pražské biografy - Pomíjivé kouzlo pražských biografů

Autor:Tomáš Dvořák, Jan Rousek

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2016

Doprovodná publikace k výstavě Pražské biografy, obsahující vedle výkladových textů zejména bohatý obrazový materiál – plakáty, dobové fotografie, historické plány Prahy s lokacemi biografů a kin i jejich programy, představuje místa filmových projekcí v metropoli od konce 19. století až donedávné minulosti s nezaměnitelnou „patinou“ vytvořenou dlouhými léty provozu. Toto prostředí bylo  příznačné pro desítky oněch „bijáků“ rozesetých po celé Praze, které představovaly jeden z nejrozšířenějších druhů   audiovizuální zábavy, dostupné prakticky komukoli. Po řadu desítek let do nich přicházeli diváci za svými oblíbenými filmovými hrdiny a pro drtivou většinu z nich to byla jediná možnost, jak zažívat podmanivou atmosféru filmového promítání.

(------LINKA------)


Anotace: Autoři si kladli za cíl zejména představit fenomén pestré škály mnohdy svérázných kinosálů  vynikajících nejen okázalou reprezentativností, jak tomu bylo v případě premiérových kin fungující na dobrých adresách, ale  často spíše pozoruhodnou atmosférou skromněji pojatých biografů spojenou  i s nezaměnitelnou „patinou“ vytvořenou dlouhými léty provozu. Toto prostředí bylo  příznačné pro desítky oněch „bijáků“ rozesetých po celé Praze, které představovaly jeden z nejrozšířenějších druhů   audiovizuální zábavy, dostupně prakticky komukoli. Po řadu desítek let do nich přicházeli diváci za svými oblíbenými filmovými hrdiny a pro drtivou většinu z nich to byla jediná možnost, jak zažívat podmanivou atmosféru filmového promítání.

Publikace nabízí  čtenáři především obrazové materiály ze sbírek Muzea hlavního města Prahy i dalších paměťových institucí či dokumentačních korporací, případně sbírek soukromých, a to v podobě plakátů a propagačních letáků spojených s konkrétními  pražskými biografy, rovněž tak fotografie kinosálů i ulic a pasáží, z nichž se do „stánků světla a stínů“ vstupovalo. Dobové plány s vyznačením lokací biografů a jejich přehledy z různých let představují množství i rozmístění kin v průběhu měnící se doby.

Overlay loader